Novinka: Viděli jste naší novou administraci pro správu managed serveru wpcloud.cz ?

Obchodní podmínky

Použité termíny:

 • Uživatel – koncový zákazník, která objednal nebo užívá službu.
 • Poskytovatel – provozovatel služeb WP Hosting je firma IT & WP HOST s.r.o., IČO: 06001637 dále viz kontakt.

Vytvoření objednávky na naše služby i samotné užívání služeb se řídí těmito pravidly:

 • Uživatel může využívat služeb serveru v souladu s těmito pravidly.
 • Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky a potvrzuje, že je považuje za řádnou smlouvu vytvořením objednávky.
 1. Zřízení služeb:
  1. Služby jsou zřízeny na základě vyplnění objednávky a provedení úhrady služeb, ke které budete vyzvání potvrzujícím emailem po odeslání objednávky služeb.
  2. Zaplacení objednávky je realizováno pomocí bankovního převodu.
  3. Po přijetí Vaší platby jsou služby zřízeny a je Vám zaslána faktura.
  4. Uživatel je vždy informován o procesu vyřížení objednávky pomocí emailu.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo:
  1. Okamžitě pozastavit stránky, které obsahují nevhodný obsah – např. warez, cracks, porno, erotiku, viry.
  2. Zablokovat přístup k serveru IP adrese uživatele, který soustavně porušuje podmínky provozu serveru.
  3. Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě přetěžování serveru, nebo využívání služby pro jiný účel, než je služba určena.
  4. Okamžitě pozastavit nebo znepřístupnit webové stránky, pokud se jejím prostřednictvím šíři viry, trojské koně a jiné červy.
  5. Ukončit provoz služby při nedodržení podmínek spolupráce.
  6. Zrušit přijatou objednávku, nelze-li ji z technických důvodů zpracovat (např. registrace domén nesplňující podmínky registrace domén).
  7. Provádět vlastní zálohy uživatelovo dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
  8. Informovat uživatele o službách poskytovatele na poskytnutou emailovou adresu.
  9. Zasílat informace uživateli formou SMS (informace o stavu objednávky, změna nastavení služeb, atd.)
 3. Uživatel musí:
  1. Při registraci a odběru služeb uvádět pravdivé údaje, dojde-li ke změně je povinen změnu nahlásit.
  2. Dodržovat tyto podmínky.
  3. Sledovat webovou prezentaci http://www.wp-hosting.cz a informovat se o možných odstávkách, výpadcích a změnách v nastavení služeb.
 4. Uživatel nesmí:
  1. Publikovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony ČR a EU.
  2. Publikovat obsah obsahující erotické, nelegální software a jiné materiály (warez, crack, hacks stránky, nelegální MP3, viry a filmy).
  3. Své stránky používat jako distribuční server či download server.
  4. Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž.
  5. Vytvářet na svém účtu freehosting a freemailové schránky.
  6. Rozesílat prostřednictvím serveru nevyžádanou poštu (SPAM), obchodní sdělení a hromadné emaily.
  7. Vytvářet rozsáhlé foto/audio/video galerie (galerie větší než 2GB celkem).
  8. Využívat hosting pro jiné účely než pro provoz webových stránek na systému WordPress
  9. Úmyslně zatěžovat server.
  10. Vytvářet zálohy webu a ukládat je na ftp server  (zálohy nejsou předmětem presentace).
 5. Poskytovatel se zavazuje:
  1. Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně vyjma vyšší moci (např. soudy, policie).
  2. Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky.
  3. Informovat uživatele o porušení mírných části pravidel před provedením sankcí (např. datový tok, nevhodný obsah, atd.).
  4. Vrátit uživateli peníze ve formě kreditu za dobu výpadku poměrem z částky za zaplacenou službu, které uživatel může využít na další služby.
  5. Informovat klienta o změnách parametrů pro správnou funkčnost služeb (např. email, sms, blog).
  6. Informovat klienta o plánovaných údržbách na webových stránkách www.wp-hosting.cz. Údržba a servisní zásahy nejsou brány jako výpadek služeb.
 6. Uživatel se zavazuje:
  1. Že bude využívat služby pouze pro redakční systém WordPress.
  2. Učiní maximální kroky k zabezpečení svého webu, aby nedocházelo ke zneužití webových stránek (neošetřeny známé chyby).
 7. Poskytovatel nenese zodpovědnost:
  1. Za obsah prezentace na stránkách uživatele.
  2. Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb.
  3. Za nefunkčnost služeb při změně IP adresy serveru u domén, které nejsou pod naší správnou DNS záznamů.
  4. Za způsobené škody při obnovení dat ze zálohy při havárii provozního serveru.
  5. Za špatnou funkčnost webu dojde-li k napadení nezabezpečeného webu (např. absence zabezpečení, neaktualizované pluginy a šablony).
  6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může ukončit službu zřízenou na základě zaslaného potvrzení o provedené platbě v případě, že platba nebyla připsána na účet Poskytovatele do 7dní od aktivace služby a to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Poskytovatelem.
 8. Prodloužení služeb:
  1. Služby jsou prodlouženy na základě přijetí platby na další období (1 rok, není-li smluveno jinak).
  2. Po expiraci služeb poskytovatel není povinen prodloužit služby.
  3. Obnovení dat i hostingu (musí být prodlouženo na další období) po expiraci se řídí doplňkovým ceníkem.
  4. Prodloužením služeb uživatel souhlasí s aktuálními obchodními podmínky a podmínky provozu služeb.
 9. Platby:
  1. Přijaté platby jsou nevratné v případě, že již byla provedena služba (např. registrace domény, aktivace služby).
  2. V případě, že uživatel přestane službu využívat, nemá nárok na vrácení ani poměrné částky z platby.
  3. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele není nárok na vrácení poměrné částky.
  4. U placených operací s doménovým jménem není možné požadovat navrácení částky při odstoupení od smlouvy.
  5. U plateb, kde je služba provedena jednorázově, není možné nárokovat platbu zpět při odstoupení od smlouvy – např. registrace domén, generování certifikátů, jednorázově provedené služby.
 10. Transfer domény:
  1. Objednání transferu doménu může provést pouze vlastník doménového jména či osoba pověřená.
  2. Pro úspěšné provedení transferu domény je nutné zaslat platné auth-id, popř. potvrdit souhlas s převodem registrátorovi.
  3. Pokud uživatel neposkytne potřebnou součinnost při transferu jeho domény (a to při max. 3 pokusech či 14 dnech nevyřízení transferu) je nutné transfer objednat znovu.
 11. Další ustanovení
  1. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce (uživatel, programátor, webmaster, administrátor) počítačového systému zákazníka.
  2. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytovaných služeb v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele.
  3. Zákazník umožní poskytovateli používat své logo a označení pro marketingové účely jako referenci.
  4. Poskytovatel zodpovídá za případné způsobené škody do výše měsíčního paušálu.
  5. Služba je vždy hrazena předem na účet poskytovatele. Není-li řádně služba předplacena, poskytovatel si vyhrazuje právo službu přerušit. V takovémto případě neodpovídá za možné škody, které vzniknou zákazníkovi v tomto důsledku.
  6. Další doplňkové služby se řídí aktuálním ceníkem na webových stránkách https://www.wp-hosting.cz.
  7. Sleva poskytnutá při zřízení služby je jednorázová a prodloužení služby se řídí platným ceníkem.
 12. Ukončení služeb
  1. Pokud jsou dns záznamy nasměrovány na jiný server, kde je aktivní (web či mail) hosting, je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit služby na serverech, aby nedocházelo ke kolizi v doručování obsahu.
  2. Není-li řádně služba prodloužena a uhrazena, je služba považována za ukončenou.
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Poskytovatelem.
  4. K ukončení služeb může dojít na základě zásadu vyšší moci.
  5. Při soustavném porušování podmínek provozu služeb či zákonů ČR a EU.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Aktualizováno: 23.5.2018